Sideløbende med de forskellige ansættelser har Torben Møller Sørensen været en meget eftertragtet foredragsholder og rejseguide. Dette skyldes ikke mindst hans alsidige viden, men også det faktum, at han formår at kommunikere budskabet videre på en underholdende og spændende måde. Mange har fået deres grundlæggende vininteresse gennem Torbens foredrag.
Torben Møller Sørensen
- den uundværlige vinekspert

Kravene til eksperten er enkle: han skal kunne sætte almindelige ord på de mange fagudtryk, som anvendes indenfor vinbranchen; han skal kunne forklare de forskelle og ligheder, som præger vinverdenen på en underholdende og forståelig måde; han skal kunne fortælle om emnet på en spændende og levende måde krydret med egne erfaringer; kort fortalt, så skal han kunne overskueliggøre den uendelige store vinverden for “menigmand”. Dette er store krav, som alle skal opfyldes på én gang, og som de færreste formår at leve op til.

Vinkyperens Vinkurser • v/ Torben Møller Sørensen
Tangegaard • Boelsmosevej 40, Lundeborg • 5874 Hesselager • Tlf. 62251037 • Fax 62251039 vinkyper@vinkurser.dk
Torben Møller Sørensen er en ekspert. Han er født i 1943, uddannet Vinkyper i 1964 og har således været beskæftiget indenfor vinbranchen i mere end 35 år som bl.a. salgschef, indkøber, marketingchef og direktør. Dertil skal siges, at han er en af Danmarks få Vinkypere. Utallige rejser til vinproducerende områder overalt i verden samt studier i kældre og vinmarker har giver Torben Møller Sørensen mange gode kontakter, en bred og alsidig vinviden samt sidst, men ikke mindst, en dyb forståelse for alle vinens aspekter - fra jord til bord.